Borses de treball temporal

Selecció de Personal

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (Tècnic/a Màrqueting)
Selecció de Personal
307 views
Selecció de Personal
307 views

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (Tècnic/a Màrqueting)

Comunicació CVMC - nov. 29, 2023

Les persones que es troben incloses en l’interval de puntuació des de 7,18 fins a 0 punts han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits. La data límit és el 12 de desembre de 2022

Convocatòria borsa d’ocupació temporal ( Subdirecció d’Informatius No Diaris)
Selecció de Personal
355 views
Selecció de Personal
355 views

Convocatòria borsa d’ocupació temporal ( Subdirecció d’Informatius No Diaris)

Comunicació CVMC - nov. 27, 2023

Convocatòria i bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de Subdirecció d’informatius No Diaris

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Gabinet Tècnic)
Selecció de Personal
200 views
Selecció de Personal
200 views

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Gabinet Tècnic)

Comunicació CVMC - nov. 17, 2023

Llista de persones que integren la borsa de treball de Cap del Gabinet Tècnic

Resolució publicació llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Gabinet Tècnic)
Selecció de Personal
228 views
Selecció de Personal
228 views

Resolució publicació llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Gabinet Tècnic)

Comunicació CVMC - nov. 14, 2023

Publicació de la llista provisional de persones, ordenades d’acord amb la puntuació total, que integren la borsa de treball de la categoria Cap del Gabinet Tècnic. Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució per presentar al·legacions.

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Cap Gabinet Tècnic)
Selecció de Personal
211 views
Selecció de Personal
211 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Cap Gabinet Tècnic)

Comunicació CVMC - nov. 06, 2023

Publicar la puntuació definitiva i Citar a l’entrevista a la candidata inclosa.

Resolució publicació provisional SAMC (Cap Gabinet Tècnic)
Selecció de Personal
191 views
Selecció de Personal
191 views

Resolució publicació provisional SAMC (Cap Gabinet Tècnic)

Comunicació CVMC - nov. 03, 2023

Puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de cap del Gabinet Tècnic. Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució

Resolució llista definitiva de l’autobaremació i memòria (Cap de Gabinet Tecnic)
Selecció de Personal
219 views
Selecció de Personal
219 views

Resolució llista definitiva de l’autobaremació i memòria (Cap de Gabinet Tecnic)

Comunicació CVMC - oct. 31, 2023

Publicació de la puntuació de la memòria i la puntuació definitiva dels mèrits declarants pels aspirants a integrar la borsa de treball temporal de la categoria Cap del Gabinet Tècnic

Llista provisional de la convocatòria de Cap de gabinet tècnic (SAMC)
Selecció de Personal
258 views
Selecció de Personal
258 views

Llista provisional de la convocatòria de Cap de gabinet tècnic (SAMC)

Comunicació CVMC - oct. 23, 2023

Llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball Cap de gabinet tècnic per a la SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació. S'obre un termini de cinc dies hàbils per a presentar al·legacions.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal cap del Gabinet Tècnic (SAMC)
Selecció de Personal
503 views
Selecció de Personal
503 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal cap del Gabinet Tècnic (SAMC)

Comunicació CVMC - oct. 10, 2023

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució d'una borlsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de cap del Gabinet Tècnic en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)
Selecció de Personal
569 views
Selecció de Personal
569 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)

Comunicació CVMC - ag. 02, 2023

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Gestor/a de continguts i de la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)
Selecció de Personal
366 views
Selecció de Personal
366 views

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)

Comunicació CVMC - jul. 25, 2023

Publicacio de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa de Gestor/a de continguts. S'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions

Resolució de la publicació del tretzé requeriment de documentació borsa SAMC (Gestor de continguts)
Selecció de Personal
473 views
Selecció de Personal
473 views

Resolució de la publicació del tretzé requeriment de documentació borsa SAMC (Gestor de continguts)

Comunicació CVMC - jul. 14, 2023

Les persones que es troben incloses en l’interval de puntuació de 16,32 fins a 0 punts i que figuren en el document adjunt han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits. La documentació s’ha de presentar del 17 al 21 de juliol de 2023, en horari de 9.00 a 14.00 hores, a la seu de Societat (CPP Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot, planta 8).