Avís legal

Aquestes condicions generals regulen l’ús dels llocs web associats als dominis www.cvmc.es i http://apuntmedia.es/va (d’ara en avant, el portal), que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) posa a la disposició dels usuaris d’internet (d’ara en avant, usuari).

La utilització del portal implica l’acceptació d’aquestes condicions generals, que l’usuari ha de llegir cada vegada que es propose utilitzar el portal, atés que tant el portal en si mateix com les condicions estan subjectes a modificacions.

1.1. Informació legal

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d’ara en avant, CVMC) és una empresa de nacionalitat espanyola, amb NIF Q4601414H, domicili social al Polígon d’Accés Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València, i telèfon 962 825 500, creada per la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat Valenciana.

1.2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del portal (textos, fotografies, imatges, programari, codis fonts, etc.) són propietat intel·lectual de la CVMC o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, enllaçats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat, sense l’autorització prèvia i per escrit de la CVMC, i en tot moment es mantindrà el copyright intacte, i de qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o dels continguts. Qualsevol ús o modificació del material o dels continguts per a qualsevol altre fi diferent de l’autoritzat en les condicions generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del copyright que protegeixen els drets d’autor.

En particular, la CVMC s’oposa de manera expressa al fet que la reproducció de les seues pàgines puga ser considerada una cita en els termes previstos en l’article 32-1r, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual.

1.3. Llocs enllaçats

El portal pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara en avant, llocs enllaçats). En aquests casos, la CVMC actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i dels serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura que tinga coneixement efectiu de la il·licitud i no haja desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

La CVMC no coneix els continguts i els serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la indisponibilitat, l’error i la inutilitat dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre mal que no siga directament imputable a la CVMC.

La CVMC no serà responsable de l’ús de la informació publicada en el portal que puguen fer tercers, ni tampoc dels danys patits o de les pèrdues econòmiques que, de forma directa o

indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

1.4. Acceptació de les condicions generals

L’usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis d’acord amb la llei i aquestes condicions generals, i d’acord amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’orde públic, i respondrà davant de la CVMC o de tercers de qualssevol danys i perjuís que es pogueren causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1.5. Canvis de les condicions generals d’ús del portal i/o la cancel·lació dels serveis

La CVMC es reserva el dret de realitzar canvis en el portal sense avís previ per tal de mantindre actualitzada la seua informació, tot afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Recomanem a l’usuari la revisió periòdica de les nostres condicions legals, ja que seran d’aplicació aquelles que es troben vigents en el moment d’ús del portal. Així mateix, la CVMC es reserva el dret de cancel·lar, en qualsevol moment i sense cap responsabilitat, qualsevol dels serveis oferits a través del portal, incloent-hi la possibilitat d’eliminar continguts prèviament seleccionats.

1.6. Política de privacitat i política de ‘cookies’

Consulteu la Política de privacitat i política de ‘cookies’

1.7. Llei d’aplicació

La llei d’aplicació en el cas de disputa o conflicte d’interpretació, de compliment i d’efectes dels termes que conformen aquestes condicions generals d’ús del portal, i també de qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, sempre que no s’arribe a un acord acceptat per les dues parts per a resoldre-ho, serà la llei espanyola.