Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)
Selecció de Personal
259 views
Selecció de Personal
259 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)

Comunicació CVMC - ag. 02, 2023

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Gestor/a de continguts i de la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023
Projectes
197 views
Projectes
197 views

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

Comunicació CVMC - jul. 28, 2023

L'SAMC publica els llargmetratges preseleccionats després de l’avaluació dels projectes presentats a la crida 2023

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)
Selecció de Personal
198 views
Selecció de Personal
198 views

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)

Comunicació CVMC - jul. 25, 2023

Publicacio de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa de Gestor/a de continguts. S'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions

Resolució de la publicació del tretzé requeriment de documentació borsa SAMC (Gestor de continguts)
Selecció de Personal
226 views
Selecció de Personal
226 views

Resolució de la publicació del tretzé requeriment de documentació borsa SAMC (Gestor de continguts)

Comunicació CVMC - jul. 14, 2023

Les persones que es troben incloses en l’interval de puntuació de 16,32 fins a 0 punts i que figuren en el document adjunt han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits. La documentació s’ha de presentar del 17 al 21 de juliol de 2023, en horari de 9.00 a 14.00 hores, a la seu de Societat (CPP Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot, planta 8).

Necessitats de producció per a la graella televisiva de l’últim trimestre del 2023
Projectes
346 views
Projectes
346 views

Necessitats de producció per a la graella televisiva de l’últim trimestre del 2023

Comunicació CVMC - juny 16, 2023

À Punt demana programes divulgatius per a donar a conéixer i promocionar el teixit productiu i l’ecosistema tecnològic i innovador, així com els sectors de l’artesania de la Comunitat Valenciana.

Resolució publicació entrevista i persones candidates d’Auditor/a CVMC
Selecció de Personal
234 views
Selecció de Personal
234 views

Resolució publicació entrevista i persones candidates d’Auditor/a CVMC

Comunicació CVMC - juny 02, 2023

Puntuació de l’entrevista a la llista de persones candidates pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 6 de febrer de 2023 (Auditor/a)

Resolució llista provisional persones admeses i excloses  borsa Analista programador/a
Selecció de Personal
280 views
Selecció de Personal
280 views

Resolució llista provisional persones admeses i excloses borsa Analista programador/a

Comunicació CVMC - maig 23, 2023

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball d' Analista programador/a, ordenada d’acord amb l’autobaremació. S'obre un termini de cinc dies hàbils per a presentar al·legacions.

Resolució publicació puntuació definitiva i entrevista per a Auditor/a (CVMC)
Selecció de Personal
185 views
Selecció de Personal
185 views

Resolució publicació puntuació definitiva i entrevista per a Auditor/a (CVMC)

Comunicació CVMC - maig 18, 2023

S'eleva a definitiva la puntuació provisional publicada per Resolució 8 de maig de 2023, de la categoria d’auditor o auditora i es cita a la persona candidata que figura en l’annex per a l’entrevista.

Resolució llista provisional persones admeses i excloses  borsa Operador/a de càmera muntador/a (Madrid)
Selecció de Personal
270 views
Selecció de Personal
270 views

Resolució llista provisional persones admeses i excloses borsa Operador/a de càmera muntador/a (Madrid)

Comunicació CVMC - maig 18, 2023

Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista per a presentar, en horari de 9 a 14 hores, les al·legacions que estimen oportunes.

Necessitats de producció de continguts relacionats amb l’aprenentatge de llengües
Projectes
302 views
Projectes
302 views

Necessitats de producció de continguts relacionats amb l’aprenentatge de llengües

Comunicació CVMC - maig 16, 2023

À Punt publica les necessitats de nous continguts exclusius. Es demanen tant formats de vídeo com d’àudio que tindran com a primera finestra de difusió el centre multimèdia per a l’autoaprenentatge de llengües Apunts de llengua.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de la categoria d’Analista programador/a
Selecció de Personal
318 views
Selecció de Personal
318 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de la categoria d’Analista programador/a

Comunicació CVMC - maig 09, 2023

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria d’Analista programador/a en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana .

Publicació puntuació provisional CVMC (Auditor O Auditora)
Selecció de Personal
187 views
Selecció de Personal
187 views

Publicació puntuació provisional CVMC (Auditor O Auditora)

Comunicació CVMC - maig 08, 2023

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball d'Auditor/a.