A. Informació d’àmbit corporatiu

A.1 Estructura i organització de la CVMC i de l’SAMC

A.3. Pla estratègic i indicadors de qualitat

En construcció

En construcció

A.4. Recursos Humans

REPRESENTACIÓ SINDICAL

Comité empresa SAMC

Comité empresa CVMC

PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES

En construcció

A.5. Registre d’Activitats de Tractament en materia de protecció de dades