Informació d’àmbit corporatiu

Estructura i organització de la CVMC i de l’SAMC

Informes i indicadors de qualitat

MEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITATS, PROGRAMACIÓNS, SERVEIS I EMISSIONS DE LA CVMC

La memòria anual és una eina de consulta que ofereix les dades més destacades de les activitats, programacions, serveis i emissions realitzades  per la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Memòria anual 2019

Memòria anual 2018

Recursos Humans

REPRESENTACIÓ SINDICAL

Comité empresa CVMC

Comité empresa SAMC

PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES

Registre d’Activitats de Tractament en materia de protecció de dades